Lisa@BLACKPINK完騷即匯合緋聞富貴男友 私人候機室同框戀情浮面

撰文:林得懿
出版:更新:
Lisa一完騷即匯合Frédéric,睇嚟關係十分要好。(網上圖片)

BLACKPINK成員Lisa早前被指與LVMH集團的三兒子弗雷德里克(Frédéric Arnault)一家同遊旅行,唯雙方一直未有回應緋聞。

弗雷德里克早前喺IG上傳的照片,與Lisa IG的打卡照背景相似。(IG圖片)

BLACKPINK日前完成在美國紐澤西州兩場演唱會後,有網民喺當地嘅私人候機室見到Lisa同Frédéric,由照片所見,二人同坐沙發上,各自玩手機,雖然未有任何交流,但看似十分自在,而同場嘅仲有疑似Lisa嘅助手以及一名保鏢。