Pokemon GO攻略:孵蛋圖鑑睇2、5、10km大不同

撰文:香港01記者
出版:更新:

《Pokemon GO》在香港上架數日,已吸引大批訓練員上街「捉精靈」,但不少玩家反映「捉親都係波音蝠」。其實除上街捕捉外,「孵蛋」亦是得到小精靈的好方法,更有機會孵出珍貴小精靈!
精靈蛋分為2km、5km及10km距離,距離越長,可孵出的小精靈越珍貴。《香港01》整理出各級精靈蛋孵出的小精靈,以及簡易孵化方法,助你更易孵出珍貴小精靈!

將精靈蛋放進孵蛋器,然後走特定距離後,便能孵出小精靈!

2km:

(1)小火龍

(2)車厘龜

(3)奇異種子

(4)比卡超

(5)小哥達

(6)小拳石

(7)皮皮

(8)波波

(9)波波球

(10)波音蝠

(11)鬼雀

(12)綠毛蟲

(13)獨角蟲

(14)鯉魚王

5km:

(1)大舌頭

(2)大眼水母

(3)大鉗蟹

(4)小火馬

(5)小呆獸

(6)小海獅

(7)小磁怪

(8)六尾

(9)毛毛蟲

(10)火蔥鴨

(11)卡拉卡拉

(12)卡斯

(13)尼多郎

(14)尼美蘭

(15)立方獸

(16)地鼠

(17)多多

(18)行路草

(19)貝殼怪

(20)長藤怪

(21)阿柏蛇

(22)毒氣丸

(23)穿山鼠

(24)食夢獸

(25)海星星

(26)蚊香蝌蚪

(27)鬼斯

(28)蛋蛋

(29)喇叭芽

(30)喵喵怪

(31)猴怪

(32)傻鴨

(33)噴墨海馬

(34)獨角金魚

(35)蘑菇蟲

(36)爛泥怪

(37)護主犬

(38)鐵甲犀牛

(39)鐵腕

(40)霹靂彈

10km:

(1)大岩蛇

(2)化石飛龍

(3)比華拉

(4)卡比獸

(5)伊貝

(6)吉利蛋

(7)多刺菊石獸

(8)沙古拉

(9)紅唇娃

(10)背背龍

(11)飛天螳螂

(12)迷你龍

(13)萬年蟲

(14)鉗刀甲蟲

(15)電擊怪

(16)鴨咀火龍

要孵出精靈蛋須行走指定距離,但7月天氣炎熱,若不希望走到「身水身汗」,亦可選擇乘搭電車,或是行車較慢、停站較多的九巴線。(睇睇:搭巴士捉小精靈 邊條線最着數?

除了乘搭電車、巴士外,外國亦有人想出搞笑方法,包括將手機綁在狗狗身上,甚至綁在風扇、無人機上。(睇睇:Pokemon GO孵蛋毋須行路的5個方法