【XYZ人類學】米缸研究生 向垃圾桶達人學習

撰文:
最後更新日期:

煙灰缸,俗稱「米缸」,喺街邊煲煙,當然要靠垃圾桶上面嘅米缸。民間有人發起將錫紙兜放喺垃圾桶嘅米缸,方便清潔工打理。今次除咗向垃圾桶達人們學習,試驗一下錫紙兜之外,我哋發現旺角街頭嘅垃圾桶米缸極具研究價值。X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。