TVB藝人吸引假IG粉絲入侵 李佳芯陳展鵬不幸中招

撰文:
最後更新日期:

去年有市場調查指出「年輕人現在都用Youtube、IG」,但到底follower同like數目是否真係能夠代表一個人受歡迎程度?IG早年曾經嘗試發起大掃除行動,將IG內嘅假帳戶刪除,此舉令某些用户follower大幅減少。最近Plurk 創辦人之一嘅 Alvin Woon就設計出聲稱能分析出假IG帳戶嘅網站,至於點樣先會被列為假帳户,該網站就話:「秒like」、定期follow或unfollow其他帳號、長期在同一時間發佈帖子的電腦操作帳號,以及提供買賣追蹤者服務的帳號都會被列為fake followers。

張名雅IG有勁多「水軍」。

TVB各個藝人IG「水軍」情況。

該網站將一眾KOL分類為美容、運動、時裝、旅遊、動物等等,如果以「TVB」搜尋,李佳芯、劉佩玥、姚子羚、陳凱琳、陳山聰、黎諾懿等人假粉絲比例高於30%,而IG粉絲人數有9萬多嘅張名雅,其假粉絲比例高達47%,而《超級巨聲》出身嘅陳國峰,IG追蹤人數約有3萬多,但其假粉絲比例高達49.8%,情況都幾誇張,平均每星期都有出po嘅陳展鵬,其IG追蹤人數有近30萬,但該網站分析出陳展鵬假粉絲有43%。
 

2018年最多追蹤人數嘅韓星IG如EXO成員燦烈、世勳以及BIGBANG隊長G-dragon,佢哋三個IG嘅假粉絲比例都係20%以下。

至於TVB以外,如坐擁6百萬粉絲嘅AngelaBaby,其IG假粉絲比例約有23%左右;而紅到上太空嘅鄧紫棋G.E.M.,其追蹤人數比baby少兩百多萬,假粉絲比例約有23%左右。由於呢個網站只係列出粉絲性別、年齡層、種族等簡單數據,所以好難去定奪到底係IG用户主動買粉絲,定係假粉絲為咗賣廣告而追蹤藝人。
 

人妻黃翠如其IG追蹤人數有近一百萬,據網站分析,其假粉比例只係佔20%左右,另外追縱人數過百萬嘅胡定欣,其假粉比例亦只係佔23%左右。但奇怪的是,二人的粉絲絕大部分來自台灣。X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。