Gary Chung無懼被割席 微博呼籲罷買「黑心品牌」

撰文:
最後更新日期:

Gary Chung近日多番言論激嬲網民。

今早佢在微博直斥有黑心品牌講一套做一套,並呼籲內地網民擺買,不過佢之後好快就已經刪po。

星級化妝師Gary Chung連日來在社交平台揶揄示威者係「曱甴」、「嗱喳嘢」、「傻仔」,而因激嬲網民,並發起呼籲與Gary Chung合作嘅品牌終止合作。Harvey Nichols HK昨晚在FB專頁發表聲明:「就近日化妝師Gary Chung發表引起公眾不滿的言論,本公司就該等言論深表失望,更澄清本公司由本年度6月1日起已與Gary Chung沒有任何合作關係,特此聲明。」而去年曾搵Gary做代言人嘅美容中心Cosmopro美莊園亦在FB發文表示:「感謝客戶對公司代言人的關注,本公司在年初與任何代言人的合約已到期完結,目前正物色新代言人,故任何個別人士的言論均與本公司無關」。

Gary繼續喺fb表明自己嘅立場。

接連有品牌割席,Gary Chung雖然未有正面回應,但就在其fb發表指自己入行多年,基本上冇乜化妝品牌未合作過,而不少更因而成為好友。「琴晚仲有好幾位whatsapp同我講話支持我反攬炒嘅帖文。好可惜零售業呢兩個月大受打擊,大家都知係乜嘢原因,尤其經過機場騷擾甚至虐打遊客事件,全球都驚咗嚟香港。要救救香港,我全力支持法治,然而好多商戶都怕咗麻煩,唔敢發聲。但係大家睇真 D,香港其實仲有好多唔怕惡勢力,敢企出嚟講良心話嘅人。只要大家齊心,一定可以驅走黑喑!#反攬炒 #反暴力 #支持法治 #購物天堂 #沿途有您」似乎完全唔擔心自己嘅言論而影響生計。

去年起用Gary Chung做代言人嘅美容中心,日前發聲明表示同Gary嘅合約已到期完結。

而今早,Gary Chung在微博發文表示有網民強迫品牌終止同佢嘅合作,雖然大部份品牌均未有理會,但仍有部份對他發出抵制,Gary Chung直斥那些「黑心亂港品牌」一面賺中國人的錢,一面在背後支持暴動,所以呼籲內地同胞一齊抵制品牌,「是中國人的就一定不要賣!他們笑著賺中國人的錢,背後就是支持暴動的黑心人」。之不過,Gary Chung呢一番言論,轉頭就已經消失不見。

+7
+7
+7

Gary Chung對自己外表、行頭非常有要求。

+6
+6
+6


X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。