TVB女藝人勁多小圈子 竟有一人成功縱橫各閨密黨擁好人緣

撰文:黃欣華
出版:更新:

TVB充斥住不少閨密黨,大家最熟悉的有由胡杏兒、胡定欣和胡蓓蔚、黃智雯、姚子羚和李施嬅組成的「胡說八道會」;龔嘉欣、沈卓盈、陳凱琳和譚凱琪的「少婦聯盟」;佘詩曼與周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇亦組成「七魔女」和朱千雪、湯洛雯、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻的「2 LINE黨」等等,但原來有一位女藝人成功穿梭在各黨與黨之間,擁有極好人緣,此人正是近年轉型成為商人的楊秀惠。

點撃下圖睇楊秀惠極好人緣:

+19

細數TVB十大閨密黨 有人姊妹情深有人反目成仇被踢出會!

同場加映:TVB老化問題有跡可尋 男主角平均年齡高達42歲年輕後輩難上位

點撃下圖睇睇TVB男一的實際年齡,都真係Keep得唔錯!

+18
發表評論...