Tiger@MIRROR準備大利市給父母:希望佢哋都準備咗利市派畀我

撰文:鄺鈺瑩
出版:更新:

MIRROR成員邱傲然(Tiger)去年主持主持《1 Take 過》,節目第二季《演奏1 TAKE過》將在月底播出,今日Tiger 聯同其他主持人黃妍、趙善恆、陳泳伽(Winka)、黃奕晨出席記者會。

MIRROR成員邱傲然(Tiger)今日出席《1 Take 過》記者會,同場有趙善恆、陳泳伽(Winka)、黃妍、黃奕晨(右)。(陳順禎攝)

Tiger 接受訪問時,表示節目可令更多有才華的讓人認識,問到可有在節目中騷才藝,Tiger 表示部分樂器並非一學就識,而在拍攝期間更與黃妍破壞了手碟。「佢係用個鎚揼個音出嚟,但揼得太過度,塊鐵就壞咗,而且補救唔番,聽到個價錢之後我都有啲驚驚哋。(幾位數字?)會肉赤嘅,我仲要咁整爛人哋樂器,係唔好意思。」

隊友Alton 打算以支票利市孝敬父母,Tiger 聞言後表示「玩咁大?WhatsApp通知聲先嘛。」(陳順禎攝)

Tiger 新年將與家人渡過,由於機票太貴,所以沒有外遊打算,問到會否準備大利市給父母,他即笑言:「希望佢哋都準備咗利市派畀我,大家交換。」至於來年大計,Tiger 話想先以小組形型式出歌。「好想試一啲幕後策劃、製作嘅嘢,都會想試一試。」至於會否效法姜濤買樓,Tiger 笑指係一門高深嘅學問。「你覺得買樓定租樓好?我覺得有得住已經開心,等我經濟有多啲基礎時會先買車。」

Tiger 拍攝節目時,因不慎整壞了「手碟」而感到十分抱歉。(陳順禎攝)
+8