【TSA回歸】中學生批家長誇大壓力 「玩創晒個心先做唔完功課」

撰文:何敬淘
出版:更新:

基本能力評估(BCA,前稱TSA)在上周以抽樣方式,進行了中文科視聽資訊評估,及中、英文科說話評估。而全港絕大部份小三學生,將在下月應考中、英、數三科的筆試評估。
圍繞著BCA的爭議不斷,香港電台節目《城市論壇》今日討論BCA,不少台下觀眾發言,有中學生發言時,質疑家長代表何美儀誇大現時小學生面對的壓力,其中一名男學生直言「10樣8樣功課係好正常」,又指部份抱怨自己未做完功課的學生,是因為「喺補習社玩到個心創晒,返到屋企無心機做功課。」

基本能力評估(BCA)在上周以抽樣方式進行了中文科說話評估。(資料圖片)

撐適量操練正確

TSA引來全城關注學生面對的操練和課業壓力問題,有人質疑即使現在改為是BCA,一樣是「換湯不換藥」,擔心問題依舊。不過,在城市論壇上,有來自東華三院陳兆民中學的學生發言時,就強調適量操練是正確的,又認為學生做唔完功課,完全是個人的問題。

我細個都有經歷過呢個階段,我覺得適量操練喺正確,咁你唔通上完堂聽完,咁你唔駛返屋企做練習咩?你唔做啲練習唔會識架嘛,咁我覺得10樣8樣功課喺好正常。我細個放學返屋企,做完功課喺趕得切5點睇多啦A夢。 我覺得操練的問題唔大,反而我身邊的同學,喺雙職家庭,爸爸媽媽要佢地放學就去補習社,反而佢地喺補習社玩到個心創晒,返到屋企無心機做功課。所以點解侯教授話有30%的學生返屋企做3、4個鐘都做唔完功課就係咁解囉。
中學生發言

不過,同校的另一名女同學就質疑,BCA的試題涉及應試技巧,質疑學生不經額外的操練能否作答方式。她又質疑,BCA是否能夠正確評估一間小學的教學成效。

鳳溪公立學校行政總裁馬紹良認為資助小學有責任接受公開評估。(片段截圖)

家長代表:應看重學生學習歷程

台上嘉賓鳳溪公立學校行政總裁馬紹良認為BCA有其作用,受政府資助的學校應該公開透明地接受公開評核,又指學校想減功課時,會遇到部分家長的壓力。而家長聯盟代表何美儀認為,社會應該看重學生的學習歷程,她引用國際評估數據,指本地學生即使評估表現出色,但學習動機卻甚低,長遠不利學童發展。