【Do姐有問題2】有趣味有資訊 加埋一班靚女做外景主持真係贏晒

撰文:
最後更新日期:

《Do姐有問題2》終於播放,鄭裕玲和農夫這對笑死人組合又再次合作,連Do姐在節目中也忍不住問道:「點解又係你哋?公司係咪懲罰我呀?」無辦法喇!鬼叫這對組合極受歡迎,觀眾每次看到他們的節目到笑到碌地,作為TVB的高層,當然想到要添食,唔係仲點會叫TVB?

終於又見返佢哋。(資料圖片)

今次節目主要環繞著一些旅遊熱點的偏門知識,睇落有點像之前森美大哥的《千奇百趣》,不過其實咩節目內容都不太重要,最緊要係有農夫同Do姐。在上一輯《Do姐有問題》的時候,每次Do姐出場,農夫便會以她的名字搞個食字gag,今輯一樣有,不過就轉了用在嘉賓身上。今集嘉賓有唐詩詠,C君就話:「好多人鍾意玩渡海泳,但係嚟緊可能唔只搞渡海泳,搞唐詩詠。」嘩!乜你咁講嘢呀,唔只一個gag,仲有一個:「嗰日我見到個𡃁仔喺維港兩岸背唐詩,我問佢搞咩,佢話搞唐詩詠香江。」呢個就高質喇!

食字gag已成為節目招牌。(電視畫面)

今集除了睇主持之外,仲有一個亮點,就是一班帶大家去世界各地旅遊景點的藝人,包括去美、加、法的梁芷佩Christy,有日本團的鄺潔楹Judy和陳婉衡Alycia,韓國代表有葉韋彤K小姐、潘梓鋒Brian和陳雅思Bonnie,泰國方面有泰國通胡慧沖Roger,而台灣則有梁凱晴Nina,真係要睇女有女,要睇旅遊達人一樣有。加埋配音員馬家豪以星爺腔的抵死配音,成個節目有資訊性兼娛樂性,又真係抵佢有得添食!

一班外景主持都好值得留意。(電視畫面)X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。