Locker林家熙送聖誕襪畀女友kayan9896:提佢買禮物畀我

撰文:邱愛霖
出版:更新:

YouTube人氣頻道「試當真」成員Locker(林家熙)和有「林峯師弟」之稱的胡卓希(Jason),今日(23日)齊齊現身時裝品牌活動。問胡卓希會否上「試當真」拍片,他坦言要「問吓修爺(遊學修)先」。他又表示原本受邀上《哪裡只塞駿業里》拍攝,但當時他在內地工作:「錯失咗個咁好嘅機會。」

YouTube人氣頻道「試當真」成員Locker(林家熙)和有「林峯師弟」之稱的胡卓希(Jason),今日(23日)現身時裝品牌活動。(周倪瑩 攝)

至於與另一人氣成員吳家忻(Jeannie、綽號為kayan9896)享受甜蜜同居生活的Locker,透露已提早為屋企佈置聖誕裝飾,但估計不會搞聖誕派對,因為女友怕執屋:「驚執屋,佢(Jeannie)。(平時都係你執屋?)分好晒,佢負責洗嘢,我負責執嘢,我乾貨、佢濕貨。(會唔會互送聖誕禮物?)我買咗好大隻襪,掛喺度。我就同佢講話:『我買咗呢個,你知唔知做咩㗎?用嚟裝禮物架!我提一提你。』咪要提佢買禮物畀我囉!」

Locker話送咗隻聖誕襪畀女友,希望佢會將聖誕禮物擺落襪度畀自己(周倪瑩 攝)
Kayan9896在網絡上有極高人氣。(IG/@kayan9896)

吳家忻(Jeannie、kayan9896)靚女相:

+3

陳卓賢唔開心會同姜濤圍爐取暖 女友盧慧敏:陪伴係最好嘅支持

+5
你可能感興趣