Dada陳靜曬姨甥女仙氣靚樣 餅印外貌惹網民誤會︰你幾時生咗女?

撰文:盧凱瑤
出版:更新:

陳靜(Dada)不時在社交網站分享性感靚相,向網民大派福利,不過昨日(24/1)Dada就沒有如往日一樣曬出自己的照片,反而在帖文中寫道:「My dearest niece(我最親愛的侄女)」並附上一張「小美人」的照片,相中主角眉清目秀、炯炯有神,仙氣十足!年紀輕輕已經擁有如此外貌真是令人羨慕,這位小女孩叫「小饅頭」,是Dada姐姐的女兒。

Dada今次就唔曬性感,改為曬仙氣姨甥女!(IG/@dadachan)

二人憑藉外貌力證全家擁有優良的基因,令不少網民大讚:「你哋屋企基因非常强大」、「睇真啲真係同朴敏英好似」、「想看你與家姐姪女一齊拍照,睇下似你定佢阿媽多啲」更有人笑指外貌靚到超班的Dada終於有勁敵人!不過由於二人眉眼間有相似的地方,因此引起部分網民誤會Dada與「小饅頭」是母女關係:「你個女?」、「你幾時生咗女?」

「小饅頭」細細個已經好靚!(FB/@林伊娜 NaNa( 小饅頭))
宜家嘅仙氣顏值直逼Dada!(IG/@dadachan)

點擊下圖觀看相關圖片:

+18