Tesla青嶼幹線死火 深色車停深色路面遭旅巴撞尾 網民:鬼掩眼

撰文:田中貴
出版:更新:

這場車禍,是壞車沒打死火燈的錯?還是車身與路面顏色相近看不清?抑或是後車司機駕駛不夠專注?網上流傳1條「車cam」,顯示有旅遊巴沿青嶼幹線往青馬大橋方向行駛,駛至馬灣消防局對開時,前方有1輛深色的Tesla私家車疑壞車,停車位置早前舖上新瀝青,所以和車身一樣是深色,儼如成為保護色,而且在稍遠處更看不到打死火燈,結果旅遊巴直撞Tesla車尾,當場發出巨響。
影片引來網熱議,有人形容「前車害人不淺,後車鬼掩眼,過年又少兩部車」,有人則批評旅遊巴司機「光天化日都發雞盲」、「冇安全意識收慢,又冇反應轉去隔離線避佢」。有網民指的Tesla車身與地面顏色相近,令後車司機難及時察覺,「停正呢啲位,尷尬」、「架車同塊地撞色」,更有人質疑Tesla司機是否沒有立即打死火燈示意壞車。

旅遊巴沿青嶼幹線最左邊慢線往青馬大橋方向行駛。(facebook群組「車cam L(香港群組)」影片截圖)
+1

車禍影片被上載至facebook群組「車cam L(香港群組)」,長約30秒,相信是涉事旅遊車的車cam拍攝。事發本月3日早上8時許,旅遊巴沿青嶼幹線最左邊慢線往青馬大橋方向行駛,途中由於左邊有馬灣路駁上青嶼幹線,所以旅遊巴在沒有切線的情況下,變成沿左二線行駛。

當駛至馬灣消防局對開時,前方有1輛深色Tesla私家車停在左二線,停車位置早前舖上新瀝青,所以地面與Tesla一樣是深色,儼如上了保護色,而旅遊巴駛至時,才見到Tesla亮起死火燈,但已煞車不及,在沒有響號或切線情況下直撼Tesla車尾,當場發出巨響。Tesla被推至右邊行車路,幸沒有其他車輛駛經,否則釀成更嚴重車禍,旅遊巴司機立即爆粗抱怨「嘩!X街!大X鑊!」。

另1條影片可見,旅遊巴後方留下煞車痕,並和Tesla一樣繼續停在路中,其他車輛經過時減慢車速,小心翼翼駛離現場。(facebook群組「車cam L(香港群組)」影片截圖)

另有網民上載事發後情況,影片可見,旅遊巴後方留下數米極深煞車痕,並和Tesla一樣繼續停在路中,其他車輛經過時減慢車速,小心翼翼駛離現場。

有網民認為兩者都有錯,「前車害人不淺,後車鬼掩眼,過年又少兩部車」,但不少人批評旅遊巴司機沒有留心路面情況,「光天化日都發雞盲」、「冇安全意識收慢,又冇反應轉去隔離線避佢」、「離遠見到架車都唔收慢?」;亦有人質疑「唔太相信架Tesla轆唔到過左邊」、「深色車咁啱停正深色個格路面」、「停正呢啲位,尷尬」、「架車同塊地撞色」、「2個都打和」。另外,亦有人指旅遊巴駛近才見到Tesla亮起死火燈,懷疑司機在壞車後沒有立即打死火燈,在事件中亦有很大責任。

(facebook群組「車cam L(香港群組)」)