【RoadShow熄機.三】抗爭16年 寧銷行動:最遺憾令一代人無得揀

撰文:黃雅盈
出版:更新:

在九巴播放近17年的RoadShow最終停播,《香港01》推出RoadShow熄機系列報道,第三集來到爭取寧靜巴士16載的組織--靜巴行動和寧銷行動的專訪。
這兩個組織獨力對抗巨人九巴多年,靜巴行動主席吳華孔坦言是遲來的成功,帶來些微的勝利感,而寧銷行動發起人盧漢文遺憾RoadShow熄機太晚,令整整一代人不可以選擇一個寧靜的空間。

Catherine(左)16年前成立靜巴行動,她的學生盧漢文(右)則在2008年成立寧銷行動。(林若勤攝)

吳華孔(Catherine)16年前成立靜巴行動,開初只因為RoadShow的廣播實在太吵耳,指自己平常每日要搭一小時巴士,長途巴固然希望可以靜靜地睡覺,但早期的RoadShow真係嘈得很緊要,形容「連個地板都震哂㗎!」Catherine起初仍可以向巴士車長要求熄掉巴士廣播,後來廣播系統變成強制,連選擇的權利都沒有:「一個文明社會竟然要迫人聽宣傳廣告,完全係唔文明銷售手法!簡直將利益建築喺市民痛苦上。」

RoadShow的噪音滋擾相信不少人都有承受過,熄機以後情況又會如何?(林若勤攝)

激情與冷靜相間的抗爭

抗爭運動開始的時候總是火紅火熱,當時還是靜巴行動成員的盧漢文回憶起一次抗爭的經歷。有次組織成員攜同擴音器到九巴股東大會「踩場」,毫不留情地即場播放已錄製的RoadShow聲帶給九巴高層聽,讓他們感受有多滋擾,盧回想當時「真係幾激」!可惜的是,激情來得愈快,伴隨而來的失落感都愈大,Catherine感嘆道:「爭取好幾年都無成果,成員陸陸續續離開,甚至有成員直頭搬去近公司嘅地方,等自己唔洗聽咁耐RoadShow就算,但香港唔係個個人都可以搬㗎嘛。」

靜巴行動成員開始凋零之際,盧漢文於2008年另組寧銷行動繼續抗爭,他憶述:「一個青年因為RoadShow聲浪太滋擾,令佢有情緒困擾而𠝹櫈,上到庭佢屋企人喊晒咁,這次覺得原來個影響可以咁大。」一宗案件令盧漢文堅持,但一人組織可以做的始終有限:「呢幾年基本上只可以睇準某啲時機做某啲行動,激情好快會燒光,抗爭好多時唔可以一下就見效。」

RoadShow將在7月1日停播,盧漢文認為無心做節目是RoadShow最大的死因。(林若勤攝)

遲醒覺的社會和被同化的人

念念不忘,必有迴響,最終RoadShow在今年7月1日正式停播。盧漢文認為,無心做節目是RoadShow最大的死因:「一開始做嘅時候啲製作係幾好,算係有啲節目製作,但它(Roadshow)開始喺內地投資後,又蝕咗好多錢,節目質素就開始下降了,近幾年直頭係每況愈下。」

Catherine坦言RoadShow停播多少都有點成功感,遺憾的是勝利來得比想像中慢:「無諗過香港可以容忍呢種唔文明咁耐,講緊嘅係一個選擇權利,要咁多年大家先開始覺得係一個問題。」盧漢文則惋惜遲來的勝利令一代人被迫忍受噪音:「我細細個嗰陣坐巴士可以靜靜地睇書,或者睇風景,但呢一代小朋友一出世就有RoadShow,完全無得揀。」同時,又令人無形中製造嘈雜環境,稱好多人用手機「睇片」但開到好大聲,猶如一個惡性循環。

下一步...…港鐵

過程也許有所犧牲,但至少可稱為「成功爭取」,抗爭的下一步要如何走下去?盧漢文直言,最希望市民擁有選擇的權利:「RoadShow又好咩平台都好,喺公共空間就唔應該迫市民接受。」至於未來抗爭對象可能是港鐵,盧指現時港鐵的車廂廣播都頗大聲,惟抗爭路或許會漫長。

你可能感興趣