【SEN】教自閉兒童芭蕾舞 鍾老師:自己嘅得著比學生更多

撰文:郭穎旋
出版:更新:

教導SEN(特殊教育需要)的學生從來也並非易事,老師往往也需要花更多的耐性和心機去照顧他們。回想起以往在加拿大教導自閉症學童跳舞的經歷,鍾秉瑜老師形容那是一個很特別的經驗,「教(自閉症兒童)係辛苦,但首先唔好諗要教佢啲咩,反而要了解佢哋需要啲咩。」她又認為自己能從中學會尊重每個生命,「我覺得佢哋俾我嘅嘢多過我俾佢哋,每個生命其實都好可貴。」
(圖片由南區婦女會芭蕾舞團提供)

鍾老師已執教芭蕾舞超過四十年,也是南區婦女會芭蕾舞團的創會導師。在機緣巧合下,她曾在加拿大專為自閉症學童的舞蹈學校中任教,「接觸咗一位朋友,佢開咗間自閉症嘅舞蹈學校。佢當時驚冇人願意教,因為好多人都覺得自閉症兒童好麻煩,又唔聽話。但當時其實我都唔識教,只係諗住做幾個月義工,睇下可唔可以去同佢地去建立一啲關係。」

鍾老師當時只負責教自閉症兒童跳舞,帶他們去認識自己的身體,並且訓練節奏感和平衡力。她依稀記得第一次上堂時不懂得與他們相處時的無助感,「當時我準備咗好多方案,結果冇個work,即使事前做咗research。你想佢乖乖地留喺課室,但佢只係想走出去。」

鍾老師已執教芭蕾舞超過四十年,曾在加拿大教導自閉症學童跳舞,最近更忙於和一班小朋友和青少年為「南區.音樂動感綜藝晚會」綵排水手舞。

「記得有個學生佢好想出課室,佢好聰明,竟然直接喺課室小便。」鍾老師笑道,「當時互相都角力咗好耐,但佢都咁樣喇點可以唔俾佢出課室?」雖然教學的確辛苦,但她覺得自己得著很多,甚至覺得學生給予她的東西比自己所教的更多。「通常老師都覺得自己比學生厲害,要教佢哋知識,但接觸咗自閉症小朋友後,我明白要先進入佢哋嘅世界,要虛心、要尊重佢哋。」

即使教導自閉症兒童要付出更多耐性,但鍾老師認為每個活著的生命都十分可愛,特殊小朋友亦比較真性情,「同佢哋相處過你會發覺佢哋好有感情,好鐘意你記得佢哋嘅嘢,例如你應承過會獎勵佢哋食薯片,你記得,佢哋會開心、會聽話。」

鍾老師很喜歡小朋友,認為每個活著的生命都十分可愛。

說到與自閉兒童的相處技巧鍾老師認為是因人而異。「每個小朋友嘅需要都唔同,例如有一個小朋友係鐘意長期瞓地下,佢身型係比較肥,我又拉唔起佢。所以我同佢一齊瞓地下,佢又覺得咁樣好有趣,於是我同佢親近咗,慢慢了解到佢點解喜歡鐘意瞓地下,走入咗佢嘅內心世界。」

但鍾老師認為最重要的是擁有一個謙卑的心,才能和自閉兒童好好相處。「做大人、老師經常想小朋友要咁樣,要小朋友點樣,但其實佢哋嘅世界並唔係咁,要耐心咁了解佢地內心嘅需要,你想佢咁但佢未必想咁。」

+4
鍾老師認為學習芭蕾舞能訓練小朋友的專注力,也能令他們發現身體與空間的關係。

此外,鍾老師也提到學習芭蕾舞是一個很好的途徑來訓練小朋友的專注力,「呢個並唔係芭蕾舞獨有,但舞蹈係一種身體語言,佢可以帶小朋友發現更多自己嘅身體、身體與空間嘅關係。好似要由呢到行到去嗰到,佢可以行,可以碌,又可以跨,其實係有很多可行性。」她又形容舞蹈是「活」,令容易怕悶的小朋友容易專注。

而作為南區婦女會芭蕾舞團創會導師的鍾老師,將會在9月30日帶領小朋友和青少年在「南區.音樂動感綜藝晚會」中表演「活潑水手舞」,而舞劇中所有的舞步也由南區婦女會的舞蹈老師原創及自編。與一般古典的芭蕾舞不同,在這次表演中小朋友將會穿上水手服,活潑開心地展現舞姿。