TVB小花何沛珈加入《學是學非》 開工勁緊張:全部都要戴口罩拍

撰文:林迅景
出版:更新:

《學是學非》防疫版一連5集的《學是疫學非》於下星期播出,主持陣容亦相當「豪華」,繼前年《學是疫學非》麥美恩、馮盈盈、劉穎鏇、何依婷、戴祖儀 5位後,今年的《學是疫學非》換上了另一班底張寶兒、戴祖儀、陳詩欣、何泳芍以及陳欣茵之外,亦加入了《醫醫,我不想再病了》的「護士姐姐」何沛珈(Roxanne)。

2020年《學是疫學非》有麥美恩、馮盈盈、劉穎鏇、何依婷、戴祖儀 5位「是非精」。(IG@reginahyt)

何沛珈接受《香港01》訪問時說:「我唔算係新角色啦,今次係《醫醫,我不想再病了》crossover《學是疫學非》,我喺入面做返『護士姐姐』,會同『是非精』一齊做實驗,一齊搞屎棍。不過今次我哋全部都要戴口罩拍,因為開拍冇幾日就話有唔少公司人感染到,我哋個個都勁緊張,驚自己會感染到影響拍攝。好在今次拍攝都順利,大家都好少NG,仲有,今次我『升咗職』啦,由護士變咗做護士長!」

今年《學是疫學非》有張寶兒、戴祖儀、陳詩欣、何泳芍以及陳欣茵幾位新主持,外加何沛珈做護士。(IG圖片)
TVB小花何沛珈加入《學是疫學非》。(IG@hpgroxanne)
何沛珈「升咗職」成為護士長。(IG@hpgroxanne)

點擊下圖睇何沛珈靚相:

+33

點擊睇睇15位「是非精」的近況(由舊到新):

+25
你可能感興趣