HiRM 神高達 God Gundam 超可動型爆風格 拍得住 Metal Build

撰文:鍾世傑
出版:更新:
高達模型 HiRM 1/100 God Gundam 神高達公開。簡稱HiRM的「Hi-Resolution Model」系列早期並不受歡迎,一身肌肉好打得的HiRM紅色迷惘高達終打出一片天,繼劍豪後來一隻空手格鬥高達God Gundam 10月推出售13000日圓,其新製作骨架,竟然可以做到舉腳過高的跆拳道腳踢動作!即睇圖輯!
展開