Pokemon珍珠鑽石|致命bug被發現 不幸中招要刪Save由頭重玩

撰文:鍾世傑
出版:更新:

珍珠鑽石 bug|《Pokemon 珍珠鑽石》Switch重製版「Pokemon寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠」已經推出,但網上最流行的「珍鑽」話題卻不是爆機攻略,玩家正努力做「試伏專員」陸續發現遊戲中有大大細細的程式錯誤「bug」,大部份都無傷大雅,但有些位置會令玩家卡死,失手就要由頭重玩,小心!

👉Pokemon寶可夢晶燦鑽石/明亮珍珠攻略|兩個版本限定精靈一覽表

Level 1 小精靈浮空

跟著主角跑的小精靈忽然沒顯示步行動作,玩家好像拖住一件死物在跑。這個bug好在並不會影響遊戲進行。

Level 2 輕功bug

【輕功1】物理上無視地型,角色忽然從平地一躍而上,爬上索繩。不單有點好笑,還會影響到一些地型解謎迷宮中隨意亂跑就過版,失去意義。

【輕功2】本來是一關改變水面高度、踏浮台前進的解謎版圖,但有人發現只要開menu,角色就可無視地型高低差自由移動。

【輕功3】呢位玩家更加勁,可以忽然從地面跳上幾層樓高的行人天橋。

👉Disney+網民力數8個缺點|連登仔表達不滿反被圍插?裝唔到/冇4K

Level 3 卡死遊戲無法繼續!

【卡死1】最後就是一些玩家避無可避,遇到就只能怪自己不好彩的bug。比如在戰鬥中逃走,主角竟然會浮在半空,之後就無法繼續遊戲。

【卡死2】樓梯根本落不到下層,玩家會永遠浮在半空,回不到地面。

【卡死3】將果實交給小精靈,竟然會藍畫面卡死……

【卡死4】YouTuber發現:無間雪地獄

有YouTuber發現某迷宮有個無法逃出的「雪地獄」,有網民留言提出建議,看看有沒有用?

+6

同場加映:Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠玩前要知7點

Pokemon寶可夢fans十分期待的鑽石/珍珠Switch重製版已經正式推出,如果你還未開始玩或者還未購入今次鑽石/珍珠重製,就要先睇睇以下玩前必知7件事了。👉Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠攻略|玩前要知7點 存檔連動精靈入手

👉Pokemon晶燦鑽石/明亮珍珠攻略|玩前要知7點 存檔連動精靈入手

你可能感興趣