Tyson Yoshi屋企地址曝光後連外賣都唔敢攞 30歲後唔做歌手

撰文:邱愛霖
出版:更新:

歌手Tyson Yoshi(程浚彥)8月在九展STAR HALL舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會,近日他上Do姐(鄭裕玲)《口水多過浪花》剖白往事,Tyson Yoshi曾為化妝牌子任職設計師,。入行不久的Tyson Yoshi坦言成名後頗為焦慮。早前Tyson Yoshi家中地址意外曝光,他連攞外賣都要提心吊膽,他說:「而家送外賣,我都係隔住道門叫佢擺喺門口,我試過一打開門,外賣員就話終於見到你啦Tyson。唉,因為佢送開喺嗰區呀嘛,佢會傳出去㗎嘛,所以幾困擾,冇諗到喺屋企門口都俾人認出。」

銅鑼灣時代廣場設有Tyson Yoshi的臨時藝術展覽攤位。(梁碧玲 攝)

Tyson Yoshi曾因此事大怒,但無法怪責父母不懂拒絕別人要求,當時他已預感事件遲早爆煲,「但冇諗過咁快發生,因為個節目都幾偏。」除了不敢攞外賣外,Tyson Yoshi去到人多地方都因怕被認出而「標冷汗」,他說:「出到銅鑼灣、旺角,我試過停低一陣間,影一個就好多(個),但我又唔想Say no,我從來未試過Say no,成日都要好急步咁走。人哋眼神一望我就開始驚,一入銅鑼灣我就要低頭,標冷汗。」Do姐則鼓勵他要克服外界目光。

Tyson Yoshi不時會在家裏打卡。(IG@tysonyoshi)

另外,Tyson Yoshi透露打算2年後邁入3字頭便不做歌手,Do姐大感吃驚,Tyson Yoshi解釋想轉做幕後,例如MV導演,他說:「有啲嘢係某個年紀適合做,有啲嘢係嗰個年紀就要做嗰個年紀嘅嘢。」

Tyson Yoshi女友Christy曾被質疑擅自闖入主人房拍性感照。(IG@c.705)

Tyson Yoshi又透露以父母為鑒,不打算賺到錢便提早過退休生活,他笑指:「成世人做死一樣嘢係冇可能。因為我見到父母,我覺得冇嘢做就真係好似佢哋咁留喺屋企。(Do姐:你父母Eejoy咪得。)佢哋唔Eejoy呀,又話悶又盛,我叫佢哋出去上堂、學吓咩班,佢哋又跳唔出舒適圈,所以我成日望住佢哋(就諗),我老咗真係唔要好似佢哋咁。」

Do姐鼓勵Tyson Yoshi克服焦慮。(《口水多過浪花》節目截圖)

點擊下圖睇更多Tyson Yoshi嘅豪宅相同埋節目截圖對比一下!

+53