Metal Robot魂 Z高達 Ver.Ka開箱 細節武器超精緻 要用放大鏡玩

撰文:鍾世傑
出版:更新:

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam 是一款1/144尺寸的細比例合金骨架、全上色外甲figure。這個系列至今做得最出色的,必數 Ka signature版本《高達前哨戰》S Gundam系列(下面有開箱連結),然而MR魂近兩年卻集中出《00》及《SEED》等次世代高達系列,等了又等,終於等到新一款「U.C.系列」(Universal Century 宇宙世紀)款式:就是Metal Robot魂 Zeta Gundam Ka signature!

Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA (鍾世傑攝)
Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA (鍾世傑攝)
Metal Robot魂 Z高達 Zeta Gundam ver. KA (鍾世傑攝)

這款來自1985年作品《Z高達》的主角機Zeta Gundam,編入設計名師Katoki Hajime 監修的Ka signature系列主打重新構成的造型,精細上色及印花,其次是完全不需換件的完全變形玩法,比起1/144 Z高達模型大約售$200左右,這款合金骨架的Z高達索價在6月22日已升至$1500元,是否值得擁有?頁底有連結、另文分析炒價分析,本文集中在開箱試玩。

Metal Robot魂 Z高達 基本包裝及內容(點圖放大)

合金料足唔足?好唔好扭?即睇開箱5大分析(點圖放大)

+33

Metal Robot魂 Z高達 Ka signature 開箱 總分:80分

上色:A QC:B 配件:B 可動:C 可玩性:B

Metal Robot魂Z高達身型修長,線條銳利剛勁,手肘、腳膝、髖關節、背翼駁位都使用金屬件,堅固又閃閃令,加上消光塗裝加全印花裝甲,外觀及造工令人滿意。武器有槍管可伸縮Long Beam Rifle光束槍,前臂榴彈砲,光束劍及Hyper Mega Launcher,美中不足是盾牌要拆件伸縮。可動方面,始終是變形機體,腰部只能水平轉動,雙腳受裙甲影響難以提起,整體比較適合愛細節多於擺甫士影相的玩家,來擺個最型的「Ka企」仁王位吧!

METAL ROBOT魂 (Ka signature) <SIDE MS> Ζガンダム 售價:16,500 日圓 / 香港市價將$1500

同場加映:開箱Metal Robot魂|衝擊高達Impulse Gundam|配件重現名場面

+25

全文連結:開箱Metal Robot魂|衝擊高達Impulse Gundam|配件重現名場面

同場睇:Netflix高達閃光之凱薩衛睇前必知10大要點

+6

原文:Netflix高達閃光之凱薩衛 阿寶馬沙客串登場?睇前必知10大要點

😍😍Netflix 連環上架高達電影3部曲 回顧18個名場面😍😍

+17

原文:Netflix|高達Gundam電影三部曲/馬沙之反擊上架 盤點20+名場面

同場睇:新MG「肥仔德」11月發售👇👇

人稱「肥仔德」的德天使高達Gundam Virtue,00四子最後一部初期高達,其MG模型終於安排在11月發售,全身爆早可分體出中性高達。

+3