Jessica Chan靚樣精靈大眼不得了 連登仔狂推Po大讚係理想女友型

撰文:卓柏安
出版:更新:

【試當真/Jessica Chan/krisssica/女神】YouTuber愈來愈多,連帶令不少靚女都因為接拍網上短片而爆紅!Jessica Chan(IG:krisssica)早前出鏡做YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》而被連登仔留意到兼推Po熱捧,大讚她靚女之餘仲話「好想Jessica做我女朋友」!

Jessica Chan近日出演YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片《教父》的女主角,引起連登仔留意。(YouTube頻道「試當真Trial & Error」短片截圖)
+2

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

「試當真Trial & Error」日前在YouTube推出新片《教父》,Jessica Chan在片中飾演1名到餐廳應徵的求職者,面試過程卻不斷被游學修整蠱,最終憤而走人。Jessica穿上白色裙,紮起一條馬尾,精靈大眼加可愛靚樣果然夠煞食,難怪就算要求多多兼腌尖腥悶的連登仔們都暈晒大浪。

Jessica Chan的IG相一樣咁靚咁好睇,立即點擊下圖放大睇清楚啦!▼ ▼ ▼

+17

Jessica過去曾在不同YouTube頻道接拍短片,近期更曾為吉列剃鬢刀以男友視覺拍攝廣告短片,相信滿足了不少連登仔想佢做女朋友的願望!

Jessica Chan曾經接拍吉列的男友視角廣告短片,立即點擊下圖放大睇下啦!▼ ▼ ▼

+1

「試當真Trial And Error」短片《教父》 ▼ ▼ ▼

同場加映:連登仔狂推新女神被封「港版周子瑜」 因1條短片爆紅IG人氣急升【點擊下圖放大即刻睇!▼ ▼ ▼】

連登仔狂推新女神被封「港版周子瑜」 因1條短片爆紅IG人氣急升
+5
+18