Netflix共享帳戶|香港新月費曝光/夾plan逐個加錢更設人數上限

撰文:長濱睡睡
出版:更新:

Netflix 用戶去年首次出現跌勢,網飛將問題歸咎於「夾Plan」用戶太多、一個月費幾個人用,損害了他們應得收入,於是宣布推行「禁共享帳號行動」新收費計劃。5月24號 Netflix 香港區官網亦已公開新月費及打擊共用帳號措施,未來將改為3種月費計劃,非同住者分享戶口需逐位加錢,不過有網民就發現有秘技可輕鬆破解認證手續。

Netflix阻人夾Plan|台灣香港陸續實施

24號凌晨台灣Netflix用家收到email,表明「與同住者以外分享帳戶」將需要另外收費,將共享密碼的規範擴大至逾100個國家,包含美國、英國、法國、德國、澳洲、新加坡、墨西哥和巴西,而台灣也在名單上。而及後在5月24日傍晚,Netflix官網再公開了香港區的新月費計劃。網民看了新plan後很火大,因為Netflix並沒有講明幾時開始實施,用戶連下個月應該如何轉plan、各種認證細節都唔明寫清楚。

Netflix共享帳戶|甚麼情況共用戶口要加錢?手機出街煲劇需認證

Netflix相撲聖域 寺本莉緒身材搶眼Cos鬼滅戀柱 出道寫真疑似露點

三種收費計劃|分享用戶數上限2個

日後香港區將改推:基本/標準/高級3款月費計劃,無論用那個plan都好,若想與「非同住用戶」共享戶口,每位要追加$28港元。

三個計劃除畫質及同時睇片設備數量有別(即同時可給幾多部電視、電腦、iPad、手機睇Netflix),可追加的「非同住分享用戶」名額上限亦各有不同。基本plan更不能追加用戶,就算選用最高級的plan,上限也只能加2人!而現時正跟人分享戶口的「潛建戶」,很快會自動收到Netflix通知,等主用戶加錢才能繼續睇,又或者另開新戶口,將已save起的最愛片單進行「用戶轉移」。

Netflix禁共享帳號政策推遲 官方解釋原因+實施日|破解方法公開

禁分享手續繁複|網友一招破解

給錢不是最大問題,根據外國使用者回應,就算加收了「夾plan費」,將來還需要每月認證,手續麻煩擾民。Netflix還要追查用戶以手機、iPad這類帶出街的設施,各裝置需要至少每31日,帶返申請Netflix的「主地址」連接一次W-Fi,並透過Netflix App或網站觀看一次內容;並需要從登記電郵內,點擊Netflix發送的鏈結取得4位數驗證碼。不少用家都直言新做法麻煩趕客,情願轉會去睇Disney+。

+1

不過香港用家也不用太緊張,因為早前已有外國網民發現,輕鬆一招破解其認證手續👍👍

首先將現有Netflix戶口,改用並開設一個全新的Gmail account,以後找人夾plan,就將這個Gmail的password分享給「夾plan用家」,那就能各自登入email account、認證登入Netflix。

facebokk 截圖

Netflix 真的會禁止分享,即一般人所講的禁止夾Plan嗎?

對,而且已在不少地區執行,最近連台灣都宣布快將禁止分享帳號,想知新收費措施細節,可以參考本文。

Netflix以什麼方法阻止非同住用戶分享帳號?

Netflix透過用戶 IP 地址﹑設備 ID,以確認各個使用Netflix戶口睇片的設備是否認於同一住址之用戶,如發現即加收費,想知新收費措施細節,可以參考本文。

Netflix 如果驗證用戶IP?

當一個新裝置在不同位置登入時,Netflix 會向主要帳戶持有人的登記電郵地址,或手機號碼發送鏈結,打開後會收到一個4位數的驗證碼。新裝置輸入成功後,允許連續7日登錄並使用該帳號,但其實已有聰明人想出破解之法,想知可以參考本文。

旅行/其他地點可以用?


當長時間不能連接主要位置的Wi-Fi,或有多個住所的話,系統有機會要求輸入4位數驗證碼證明會員身分,如是主要帳號所有人,就無須驗證,更多細節可參考本文。

如果我有幾部手機平板,不就無法同時使用收看Netflix?

為確保可以持續使用Netflix,各個裝置需要至少每31日從主要位置連接一次W-Fi,並透過Netflix App或網站觀看一次內容,從而把裝置加入到「受信任」裝置清單中,一段時間內就無須驗證。