NETFLIX香港區|54套日本動畫電影總覽 EVA/寶可夢/宮崎駿必睇

撰文:女絲姬
出版:更新:

NETFLIX經常上架多套日本動畫電影,不過並非每部作品都在首頁呈現,即使是分類選單都未必顯示!《香港01》科技玩物記者就搜羅香港區的NETFLIX影片庫,找出54套日本動畫的電影、劇場版、吉卜力作品,並定期更新清單,方便大家煲動畫!

相信好多動漫迷都對於劇場版情有獨鍾,有時候特別看日本的動畫電影或是吉卜力電影,短短時間就滿足內心的興奮!以下就有54套動畫電影都在NETFLIX上架,大家可以直接輸入戲名,即時觀看。

👇🏻👇🏻👇🏻人氣日本動畫電影、劇場版(2月更新)【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+66

吉卜力電影陪伴我們長大,雖然並非每一套都是宮崎駿的作品,不過大多數都是讓人深刻印象的作品,當中更有不同暗喻要看幾次先會明白。如果兒時看不懂吉卜力的電影,現在可以在NETFLIX上看多幾次,領悟箇中深層意思。

👇🏻👇🏻👇🏻吉卜力工作室出品【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+39

同場加映:NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫,可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼,本文將再展示40個另類劇種的代碼,方便大家搜尋更加專門的電影節目。

👇🏻👇🏻👇🏻Netflix片種40個代碼【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+23

以上只是部分內容!請觀看完整全文:NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

同場加映:Netflix煲劇|原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學

【Netflix秘技】好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能,原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等。為了方便大家與親友「煲劇」,本文更推介5個Chrome插件及額外兩招Netflix神技!

👇🏻👇🏻👇🏻6個你不知的Netflix手機秘技【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+4

【5大必裝Chrome插件】

其實Chrome 瀏覽器上有好多插件,只要安裝後,就可以調校畫面光暗和色彩,更可以根據評分找出高質電影,新增其他語言字幕等等功能,大大提升觀賞Netflix 影片的體驗!

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻Netflix網頁版5大必裝Chrome插件【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

+3

如果想知更多功能,以及另外2招神技同步煲劇、關閉自動預覽播放功能?即睇:Netflix煲劇|原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學