Edan交1800字《大叔》畢業論文 德斌超溫暖舉動原來唔似男友?

撰文:張國基
出版:更新:

ViuTV改編劇集《大叔的愛》今年7月播完,成就黃德斌演員生涯一次代表作,亦帶領另外兩位主角Edan(呂爵安)及Anson Lo(盧瀚霆)儲下大量演出經驗。昨晚Edan寫下1,800字劇集畢業感想,自嘲有拖延症:「我發覺我再唔打,可能下年《iSwim》出街我都未打。」

Edan自嘲不喜歡作文,最終用了兩小時完成畢業感想。(IG@edanlui)

Edan在這篇超長文開首承認,早就曾經嘗試動筆,不過覺得需要好多時間寫文,選擇擱置計劃,今次放棄打機時間寫完這篇感想,他形容自己「好多口水廢話再加選擇困難症」,所以邊寫邊記錄時間,最終寫了兩小時才完成。他透露《大叔的愛》的幕後是《男排女將》班底,有幾位更由第一套劇《娛樂風雲》合作,見證自己成長,又多謝監製Tommy(盧思麟)同導演ck(郭家禧)起用新人。Edan亦有多謝「大叔」德斌:「同我分享好多經驗,教我好多嘢,就好似個爸爸咁,超溫暖。」

對於要演日版改編劇集,Edan在文中說收到casting即去睇原版:「一睇完嘅感覺:嘩,好好睇,好好笑,好想做!因為自己本身就好鍾意喜劇,同時亦發現田一雄有部分地方的確同自己好似(善良,可愛嗰part),又覺得嗰啲浮誇樣好正,所以真係好期待。」對於角色被批評「渣男」,Edan嘗試解釋:「我自己睇都心諗『啊田你做乜_啊』,係扺嬲嘅!」但又責任卸走:「小弟都係跟劇本做。」

+27

同場加映:i.SWIM獨家|Edan與吳海昕撐枱腳 Jeffrey嬲到大暴走玩三角戀?

+9