iOS 15 / iPadOS 15 升級8大注意 隨時變白蘋果 附支援機種清單

撰文:鍾世傑
出版:更新:

iOS 15 iPadOS 15 升級開始了!在update之前,不如先睇睇8點注意事項,以免在升級過程有出來錯誤,令重要的資料毀損!更有對應升級機種一覽表,即睇你部機能夠升級至iOS 15。

【注意事項01】確認你的機種是否支援iOS 15 / iPadOS 15

↓ iOS 15 支援 iPhone 全列表 ↓

+14

↓ iPad OS 15 支援 iPad 全列表 ↓

+15

【注意事項02】備份 iPhone / iPad 主機上資料

今次iOS 15 / iPadOS 15是大型更新,如果中間出差錯變「白蘋果」就大件事,絕對要先將手機內所有資料先Backup。如果你有另租iCloud空間就最簡單,否則就駁電腦用iTunes備份。

點圖放大看,其餘升級前注意事項

+4

切記:升iOS不一定令你的使用體驗變得更好,尤其一般用家,最好連自動更新都關閉了它,以免手機在半夜先斬後奏。

同場加映:舊機升級iOS 15 用不笠13個新功能

+9

全文連結:iOS 15更新|iPhone 6s等舊手機雖可升級 13個新功能卻不能用盡

同場加映:iOS15更新|11個實用+7大未來功能 Android、PC都用到FaceTime

👇Android都用到FaceTime?身份證數碼化?iOS15更新!11個超實用新功能+7個即將加入未來功能【點圖放大】👇

+21

睇全文:iOS15更新|11個實用+7大未來功能 Android、PC都用到FaceTime